Skip to main content

Værdierne i Vores Credo

Værdierne, der er fundamentet for vores beslutningsproces, er beskrevet i Vores Credo. Sagt helt enkelt: Vores Credo udfordrer os til at sætte behovene og trivslen af de mennesker, som er vores kunder, øverst. Robert Wood Johnson, der var bestyrelsesformand i perioden 1932-1963 og medlem af virksomhedens grundlæggerfamilie, udarbejdede selv Vores Credo i 1943, lige før Johnson & Johnson blev optaget på børsen. Det var lang tid før, at nogen havde hørt om begrebet ”virksomhedernes sociale ansvar”. Vores Credo er mere end bare et moralsk kompas. Vi tror på, at det er opskriften til en vellykket virksomhed. Det bevises af, at Johnson & Johnson er én virksomhed ud af blot en håndfuld, der har blomstret gennem mere end et århundrede af forandring.